Bilder

Blästring av husgrund

Blästring båtbotten bullpäst

Blästring och målning av pool

Stensockel grund