Fuktblästring

Vi bedriver mobil blästring med Torbo-fuktblästerystem. Systemet är miljöbelönat därför att det är energisnålt, har lägre sandförbrukning och generar upp till 95% mindre damm jämfört med traditionell friblästring.

Flexibelt och skonsamt

Blästermaskinen som vi använder är mycket flexibel och kan ställas in för mycket skonsam blästring. Det innebär att vi även kan blästra på känsliga underlag utan att förstöra. Självklart kan maskinen även utföra hård blästring där tuffare tag krävs.